szczegóły

start
aktualności
członkowie i sympatycy
historie
forum
kontakt

opublikowano: 15-04-2017

OFERTA XII PODHAJECKIEJ PIELGRZYMKI KRESOWEJ – TOUSTOBABY


OFERTA XII PODHAJECKIEJ PIELGRZYMKI KRESOWEJ – TOUSTOBABY
15 VI 2017 (czwartek) – 19 VI 2017 (poniedziałek)

PODHAJCE – MONASTERZYSKA -– WYSOKIE/TOUSTOBABY i okoliczne wsie – PODHAJCE – LWÓW


Zapraszam do zapoznania się z poprawioną Ofertą XII PPK, której termin realizacji został przyspieszony o tydzień.

Główny powód zmiany terminu to „oprawa medialna”, bowiem na Podolu towarzyszyć będzie nam ekipa realizatorska red. Grażyny Orłowskiej - Sondej ze „Studia Wschód”.
Dzięki temu relacja z wydarzeń m.in. w Tousobabach będzie emitowana w TVP „Polonia” i w TVP Wrocław.

Drugi ważny powód zmiany terminu to wyższe od prognozowanego zainteresowanie akcją, co przy 24 osobach (stan z 15 IV) skutkowało zmianą środka transportu z busa 17 + 1 na autokar 50 + 1, gwarantujący wyższy komfort podróży.
Do „pełni szczęścia” brakuje nam jeszcze ok. 6 osób, bo przy 30 uczestnikach akcji koszty wynajmu autobusu w pełni się zbilansują.

Ponadto obecność „Studia Wschód” i zmiany dni tygodnia realizacji głównych akcentów programu spowodowały konieczność korekt w porównaniu do pierwotnych zamierzeń, co 16 VI pozwoli szybciej dojechać do Toustobab, a 18 VI zyskamy więcej czasu na pobyt we Lwowie.

Oferta XII PPK adresowana jest w głównej mierze do osób związanych miejscem urodzenia własnym albo przodków z południowo - zachodnią częścią powiatu Podhajce z granic II RP, położoną po obu stronach Złotej Lipy.

Są to miejscowości tragicznie doświadczone podczas napadów UPA, m.in. Panowice (35 ofiar), Horożanka (39), Toustobaby (95), Korzowa (15), Zawadówka (52), Markowa (65) i Zaturzyn (22).

Jednocześnie jesteśmy otwarci na udział w naszej akcji osób związanych z innymi miejscowościami byłego powiatu Podhajce, a także z powiatem Buczacz, zwłaszcza z Monasterzysk i okolic.

PROGRAM XII PODHAJECKIEJ PIELGRZYMKI KRESOWEJ

Uczestnicy akcji nie mają obowiązku realizacji wszystkich zaplanowanych działań, natomiast bezwzględnie muszą przestrzegać godzin odjazdów autokaru 15 i 18 VI 2017.

15/16 VI (czwartek/piątek)

Prognozowane godziny odjazdu autokaru:

Oława – 18.15 Wrocław – przystanki MPK przy ul. J. W. Dawida (jeśli ktoś będzie wsiadał we Wrocławiu) – 19.00 Kowalskie (wieś w pow. Strzelin, gm. Kondratowice, w obrębie Wzgórz Niemczańskich).

19.30 Kowalskie – 4.00 Korczowa. Przejazd w kierunku granicy (ok. 520 km).
Prognozowany czas przejazdu: do 8 godz. (w tym obowiązkowa przerwa 45 min).
Na zjazdach z A-4 do autokaru wsiądą osoby, które mieszkają pomiędzy Opolem, a Rzeszowem.

4.00 PL Korczowa – 7.00 UA Krakowiec. Przejście Graniczne PL - UA. Prognozowany czas odprawy do 2 godz. Skok czasowy z 4.00 na 7.00 wynika z faktu, że na Ukrainie wskazówki zegarków przesuniemy o 1 godz. do przodu.

7.00 – 11.00 Przejazd Krakowiec – obwodnica Lwowa – Bóbrka – Rohatyn – Brzeżany – Podhajce (ok. 200 km).

Spacer ze zwiedzaniem głównych atrakcji miasta, o których opowie organizator XII PPK (do 2,5 godz.).
Na trasie zwiedzania znajdą się: kościół p.w. Św. Trójcy, pomnik Adama Mickiewicza, Rynek, cerkiew Uśpieńska, dom Łomnickich, willa Choróbskich, dom Marceliny Czartoryskiej, synagoga, największy na Ukrainie Zachodniej kirkut żydowski i cmentarz z pocz. XIX wieku z pomnikiem „Polskim Legionistom 1914 - 1918”.

13.30 – 14.00 Przejazd Podhajce – Monasterzyska (ok. 25 km).

O mieście opowie nam inicjator budowy kaplicy w Toustobabach Volodymyr Kvartsiannyi. Jego prababcia była siostrą Marcina Listwana - organisty z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach, określanego mianem „Słowik Podola”.

14.30 – 15.00 Przejazd Monasterzyska – Toustobaby (ok. 15 km) z podziwianiem widoków krajobrazu podkarpackiego.

15.00 Toustobaby. Zakwaterowanie uczestników XII PPK. Logistycznie organizacją kwaterunku zajmą się Wójt Tetyana Oliynyk - Myronienko i Nadiia Kramarenko, właścicielka klubu.

Ich zadaniem będzie ulokowanie po ok. 2 - 3 osoby w jednym domu z węzłem sanitarnym. Istotnym plusem tego rodzaju kwaterunku jest wynikający z konieczności polsko - ukraiński dialog „na skróty”.

W Toustobabach spędzimy 2 noce: 16/17 VI + 17/18 VI i skonsumujemy 6 posiłków: 16 VI/klub obiadokolacja, a w miejscach kwaterunku: 17 VI śniadanie, obiad i kolację albo obiadokolację oraz 26 VI śniadanie.

Przed wyjazdem do uczestników akcji dotrze informacja, u kogo będą zakwaterowani. Zachęcam do obdarowania gospodarzy skromnymi upominkami z Polski, mogą to być np. kawa, herbata, a jeśli w domu będą dzieci, to słodycze i drobne zabawki. Może to być też odzież używana, ale wyłącznie w dobrym stanie (autobus wszystko pomieści).

Do gospodarzy Waszego pobytu zapłata za gościnę dotrze jeszcze przed naszym przyjazdem za pośrednictwem osób pomagających mi w logistyce akcji.

WYSOKIE (ukr. VYSOKE), do 1965 r. TOUSTOBABY – licząca ok. 1300 mieszkańców wieś w rejonie Monasterzyska, a w II RP w granicach powiatu Podhajce.
W V 2016 podczas X PPK uczestniczyliśmy we wzruszającej uroczystości poświęcenia krzyża i wmurowania kamienia węgielnego pod kaplicę, która stanie w miejscu kościoła p.w. Św. Michała konsekrowanego 21 X 1864, spalonego w 1945 r., a po 1972 r. wysadzonego w powietrze.

W kategorii rzeczy niepojętych można rozpatrywać fakt, że betonowy krzyż wieńczący budowlę, po detonacji wylądował pionowo w zaroślach i dzięki zbiorowej tajemnicy mieszkańców przetrwał lata komuny.
Wyrażam nadzieję, że trafi on do nowej kaplicy jako znak triumfu wiary nad nacjonalizmem i zdziczeniem.

Będąc krótko w Toustobabach 6 IV 2017 widziałem wylane fundamenty nowej kaplicy. Do oferty załączam zdjęcia potwierdzające ów fakt. Czas jej budowy zależny będzie od hojności darczyńców tego szczytnego celu.

Wokół fundamentów z ziemi wystają jeszcze liczne elementy betonowe i ozdobne zdetonowanego kościoła, tworzące przerażający obraz bezsilności wobec tego, jaki los na przestrzeni niespełna 3-dziesięcioleci spotkał piękny niegdyś obiekt sakralny.

18.00 klub wiejski. Uroczysta obiadokolacja, w której udział wezmą m.in.: Wójt Tetyana Oliynyk - Myronienko, grekokatolicki ks. Ihor Fedoryshyn, Volodymyr Kvartsiannyi - inicjator budowy kaplicy oraz ekipa „Studia Wschód”. W programie m.in. występ miejscowego młodzieżowego zespołu ludowego.

17 VI (sobota)

10.00 Toustobaby. Plac obok krzyża i fundamentów kaplicy. Zapalenie zniczy i modlitwy pod przewodnictwem o. Ihora Fedoryshyna w intencji zmarłych z rodzin uczestników XII PPK i w intencjach ustalonych z gospodarzami naszego pobytu.

11.00 – ... Poszukiwanie własnych korzeni. Program dnia wg inwencji uczestników XII PPK.

Toustobaby. Zapalenie zniczy i modlitwy na cmentarzu. Na podstawie rodzinnych przekazów oraz rozmów z mieszkańcami pamiętającymi sąsiadów - Polaków spróbujemy ustalić miejsca pochówku bliskich i dotrzeć do miejsc związanych z zamieszkiwaniem przodków. Proponuję zabrać ze sobą pamiątki rodzinne np. fotografie z okresu do 1944 roku.

Zawadówka, Markowa oraz wg zapotrzebowania inne miejscowości położone po obu stronach Złotej Lipy. Wycieczka autokarowa z akcentami jak wyżej.

18 VI (niedziela)

10.00 Toustobaby. Msza św. w cerkwi grekokatolickiej
albo
9.00/10.00 Podhajce. Łacińska msza św. w kaplicy Zofii z Zamiechowa kościoła p.w. Świętej Trójcy.

11.00 – 14.00 Przejazd Podhajce – Brzeżany – Rohatyn – Bobrka – Lwów.

14.30 – 19.30 Stare Miasto i Łyczaków. Zwiedzanie zabytków miasta - przewodnik Bazyli Haber (+ 38 097 934 5623) i kolacja w barze mlecznym.

19.00 – 21.30 Lwów - przejście graniczne UA - PL. W Korczowej wskazówki zegarków cofniemy o 1 godz.

19 VI (poniedziałek). Powrót w godzinach porannych na Dolny Śląsk. Zakończenie XII PPK.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W XII PPK

550 zł, na co składają się: koszty podróży - prognozowany przebieg ok. 1800 km, ofiara na prace zabezpieczające kościół p.w. Świętej Trójcy, intencja mszalna, wynagrodzenie przewodnika i opłaty parkingowe.

Wyjaśniam, dlaczego odpłatność obejmuje ofiarę na kościół p.w. Świętej Trójcy, a nie na kaplicę w Toustobabach:

1. Zwiększone Zainteresowanie Toustobabami „rozkwitło” po emisji w VI 2017 reportażu „Studia Wschód” z XI PPK w TVP „Polonia” i TVP Wrocław.
2. Nie ukrywam w tym mojego osobistego udziału, bowiem po rozmowie w Oławie z Volodymyrem Kvartsiannym zdecydowałem się w ostatniej chwili włączyć do programu XI PPK ubiegłoroczne uroczystości w Toustobabach i namówić do wyjazdu ekipę red. Grażyny Orłowskiej - Sondej.
3. W tym roku Fundacja „Studio Wschód” dysponuje własnym budżetem, ale wówczas emisja reportaży w TVP „Polonia” i w TVP Wrocław” mogła nastąpić dopiero po podpisaniu 9 VI 2016 umowy nr 346083 pomiędzy Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Towarzystwem Miłośników Ziemi Podhajeckiej.
4. T.M.Z.P. zobowiązało się wówczas „do dofinansowania kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji”, poprzez dokonanie wpłaty na konto TVP Wrocław kwoty 2.000,00 zł netto + 23 % podatek VAT, razem: 2.460,00 zł.
5. Ofiara na kościół w Podhajcach to jedynie zwrot na konto TMZP „pożyczki dla Toustobab”, dokonanej wyłącznie moją decyzją z wpłat darczyńców na II etap prac zabezpieczających kościół Świętej Trójcy. Dzięki temu Toustobaby zaistniały w mediach publicznych, a Podhajce odzyskają należne im środki, które zasilą tegoroczny III etap prac.

Jeśli pojedzie nas minimum 30 osób, odpłatność za udział w XII PPK zmniejszy się z 550 zł na 500 zł. Proponuję podczas uroczystości 17 VI różnicę ofiarować na budowę kaplicy w Toustobabach.

WARUNKI KWALIFIKACJI i PŁATNOŚCI

1. Podstawowy warunek udziału w akcji, to posiadanie ważnego paszportu.
2. Przelew do 25.03.2017. na konto wskazane w nagłówku oferty zaliczki w kwocie 300 zł, z dopiskiem XII PPK.
3. Zwrot deklaracji uczestnictwa do 31.03.2017.
4. Przelew pozostałej ustalonej przez organizatora kwoty do 15.05.2017.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w XII PPK, należy znaleźć na swoje miejsce zmiennika.
6. Jeśli to nie nastąpi, wpłacona kwota 300 zł nie podlega zwrotowi.
7. Zgłoszenia od rodziny i znajomych przyjmują: Danuta Śliwa, 661 915 119, danutasliwa66@gmail.com
i Ryszard Kudryński, 509 434 244, rysiek-62@wp.pl
8. Zgłoszenia od pozostałych zainteresowanych przyjmuje organizator akcji, kontakt w nagłówku oferty.

Organizator XII PODHAJECKIEJ PIELGRZYMKI KRESOWEJ – TOUSOBABY / - / Ryszard Wiktor Wojciechowski

do pobrania - >DEKLARACJA UCZESTNICTWA< -


 © TMZP 2011-2018