szczegóły

start
aktualności
członkowie i sympatycy
historie
forum
kontakt

opublikowano: 14-07-2017

JUBILEUSZ 350 ROCZNICY BITWY POD PODHAJCAMI


OFERTA XIV PODHAJECKO – PODOLSKIEJ WYPRAWY PATRIOTYCZNO – SENTYMENTALNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 350 ROCZNICY BITWY POD PODHAJCAMI

21 IX 2017 (czwartek) - 25 IX 2017 (poniedziałek)
Mam zaszczyt zaprosić do udziału w XIV Podhajecko - Podolskiej Wyprawie Patriotyczno - Sentymentalnej, której głównym akcentem będzie udział w uroczystościach jubileuszu 350 rocznicy bitwy pod Podhajcami (6 - 16 X 1667) i układów, które w Kościele p.w. Świętej Trójcy zawarł z Tatarami (16 X) i Kozakami (19 X) ówczesny hetman polny koronny Jan Sobieski, a latach 1674 - 1696 król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan III Sobieski.

Była to 1-sza z 20-tu zwycięskich batalii, w których na czele wojsk polskich stał ów wybitny żołnierz i monarcha, a jednocześnie Podhajce 1667 to historyczne „pierwsze zwycięstwo nad bisurmany”.

Wprawdzie dla strony ukraińskiej batalia zakończyła się niepowodzeniem, jednak administracyjne i samorządowe władze wojewódzkie z Tarnopola oraz rejonowe i miejskie z Podhajec chcą wykorzystać rocznicę bitwy do promocji miasta i zaakcentowania podpisania ugody pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami, która miała służyć obronie przed wspólnym wrogiem, tj. Carstwem Rosyjskim (analogia do obecnego konfliktu z Rosją na wschodzie Ukrainy).
Ze strony polskiej w organizację uroczystości włączyło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej.

11 VII wróciłem z wizyty roboczej w Podhajcach, gdzie ze stroną ukraińską ustaliliśmy zarys programu, który uświetni rocznicę kampanii 1667 roku.
Obecnie przygotowuję wystąpienia do Konsula Generalnego RP we Lwowie i Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o objęcie jubileuszu patronatem.
Tradycyjnie będzie nam towarzyszyć ekipa Studia Wschód TVP Wrocław, której program dokumentujący wydarzenie ukaże się na antenie TV Polonia i TVP Wrocław.


Wprawdzie bitwa miała miejsce w X 1667, ale ze względu na cieplejszy i dłuższy dzień oraz plenerowy aspekt imprez towarzyszących, obchody jubileuszu przełożono na IX 2017.

Na wyjazd zarezerwowałem już autokar 49 + 1.

Ażeby uniknąć korków na granicy, na Ukrainę wyjedziemy z czwartku na piątek.

Natomiast moja decyzja o powrocie o Polski z niedzieli na poniedziałek wynika z faktu, że Mer Podhajec Tetyana Levkovych wystawi nam specjalne pismo adresowane do komendanta przejścia granicznego w Krakowcu, z prośbą o przyspieszenie naszego wjazdu do Polski.

Zainteresowanym proponuję do wyboru 2 warianty pobytu na Kresach, tj. WARIANT LWOWSKI (WL) i WARIANT PODHAJECKI (WP).

Uczestników obu wariantów czeka wspólna do i ze Lwowa podróż z w obu kierunkach.
Osoby z obu grup zainteresowane zwiedzaniem Lwowa z przewodnikiem, skorzystają z takiej możliwości w niedzielę.

Realizujący PLW zostaną na 2 doby zakwaterowani w Domu Parafialnym przy ul. Kopernika 22 (centrum Lwowa) w wygodnych pokojach 2-osobowych z łazienkami. Koszt pobytu w kwocie 80 PLN należy uregulować podczas podroży w busie/autokarze.
Żywić trzeba będzie się we własnym zakresie, np. w sąsiadującym z DP barem mlecznym (smacznie i tanio).

Uczestnicy WL zorganizują sobie pobyt we Lwowie i na jego obrzeżach wg własnej inwencji. Z Dworca Stryjskiego można łatwo dojechać do innych miejscowości w promieniu ok. 150 kilometrów. Wprawdzie tzw. „Marszrutki” to nie autokary „Sinbada”, ale odrobina folkloru nie zaszkodzi. Zapewniam, że będzie co wspominać...

PROGRAM XIV PODHAJECKO - PODOLSKIEJ WYPRAWY PATRIOTYCZNO - SENTYMENTALNEJ

Uczestnicy akcji nie mają obowiązku realizacji wszystkich zaplanowanych działań, natomiast bezwzględnie muszą przestrzegać godzin odjazdów autokaru 21 i 24 IX 2017.

21 IX czwartek

18.00 Oława, parking obok „Tesco” przy ul 3 Maja – 18.45 Wrocław, przystanki MPK przy ul. J. W. Dawida

Odjazd autokaru w kierunku granicy (ok. 520 km). Prognozowany czas przejazdu: 7 - 8 godz.
Osoby mieszkające wzdłuż trasy przejazdu będą mogły wsiąść do busa/autokaru na zjazdach z A-4 między Opolem a Rzeszowem. Zbiórki w umówionych wcześniej miejscach, wymagany będzie stały kontakt z tel. 792 043 660.

3.00 Korczowa PL – 7.00 Krakowiec UA. Odprawa na przejściu granicznym, prognozowany czas odprawy do 3 godz. Skok czasowy wynika z faktu, że na Ukrainie wskazówki zegarków przesuniemy o 1 godz. do przodu.

7.00 Przejazd Krakowiec – obwodnica Lwowa – Lwów (ok. 80 km).

W centrum Lwowa autokar opuszczą realizujący WL

9.00 Lwów – obwodnica Lwowa – Bóbrka – Rohatyn – Brzeżany – Podhajce (ok. 200 km).

12.30 Brzeżany, Podhajce, Stare Miasto, Białokrynica.

Rozlokowanie realizujących WP na kwaterach prywatnych.
Czas na indywidualne zwiedzanie Brzeżan i Podhajec oraz na wizyty w sąsiednich miejscowościach.
23 IX sobota

9.00 Odsłonięcie i poświęcenie na Zahajcach Obelisku Kozactwa. Stanie on w miejscu zbiorowej mogiły poległych Kozaków - Doroszenkowców. Druga zbiorowa mogiła Kozaków znajduje się na wzgórzach pomiędzy Białokrynicą a Nowosiółką, gdzie toczyły się zacięte walki.

Poległych w 1667 r. polskich i ruskich (ukraińskich) obrońców Podhajec w liczbie ok. 496 pochowano na cmentarzu grzebalnym, który nie przetrwał do czasów nam współczesnych. Wg przekazów historycznych ciała poległych Tatarów spalono.

10.00 Poświęcenie na wzgórzu pomiędzy Podhajcami a Starym Miastem odnowionej przez stronę ukraińską polskiej Kolumny Świętej Anny z 1883 r., wzniesionej w miejscu obrony wojsk polskich. Zapalenie zniczy i modlitwy za poległych obrońców Podhajec.

11.00 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zawarcie 16 X 1667 w murach Kościoła p.w. Świętej Trójcy układu polsko - tatarskiego i 19 X 1667 ugody z hetmanem Prawobrzeżnej Ukrainy Petrem Doroszenką, który uznał zwierzchność króla Jana II Kazimierza i złożył mu przysięgę na wierność. Uznano to za wielki sukces Jana Sobieskiego, za co otrzymał buławę wielką koronną.

Oryginalna tablica pamiątkowa zniknęła z kościoła w nieznanych okolicznościach.

11.30 Zapalenie zniczy :

- przy kościelnej Kaplicy Potockich, w której od 1667 r. spoczywa hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki;
- przy ul Mickiewicza przed pomnikiem „Adamowi Mickiewiczowi w setną rocznicę urodzin mieszkańcy Podhajec”;
- na cmentarzu przed obeliskiem „Polskim Legionistom 1914 – 1918” i przy kaplicy cmentarnej, w której spoczywa
trzech polskich księży.

12.00 Konferencja naukowa w Liceum Agrarnym poświęcona bitwie 1667 r. i jej skutkom.

Konferencję poprowadzi prof. Misko Hnatyuk, Dziekan Wydziału Historycznego Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Volodymyra Hnatyuka w Tarnopolu.

15.00 Plenerowa integracja ukraińsko - polska na stadionie miejskim, z akcentami kulturalnymi i sportowymi.

24 IX niedziela

9.00 Liturgia mszy świętej w Kaplicy Zofii z Zamiechowa Kościoła p.w. świętej Trójcy.

12.00 Przejazd Podhajce – Brzeżany – Rohatyn – Bóbrka – obwodnica Lwowa – Lwów (ok. 200 km).

12.30. Lwów – Stare Miasto i Łyczaków. Przejęcie z ul. Kopernika uczestników WL. Następnie do wyboru :

- Zwiedzanie Starego Miasta oraz Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich oraz z przewodnikiem (Bazyli Haber,
tel. + 38 097 934 5623). Chęć udziału w zwiedzaniu należy zaznaczyć w deklaracji.

- Czas do zagospodarowania wg własnej inwencji (do 5 godz.).

17.30 Przejazd Lwów – obwodnica Lwowa – Krakowiec (ok. 80 km).

19.00 Krakowiec UA – 21.00 Korczowa PL. Odprawa na przejściu granicznym, prognozowany czas formalności do 3 godz. W Korczowej wskazówki zegarków cofniemy o 1 godz.

21.00 Korczowa – A-4 – Wrocław – Oława. Przejazd powrotny na Dolny Śląsk.


25 IX poniedziałek

5.00 – 6.00 Zakończenie XIV Podhajecko-Podolskiej Wyprawy Patriotyczno-Sentymentalnej.

ZAKWATEROWANIE i ŻYWIENIE (ZŻ) – WARIANT PODHAJECKI

W deklaracji należy zaznaczyć, z której formy zakwaterowania uczestnik naszej akcji zamierza skorzystać.
Kameralne hoteliki znajdują się w Brzeżanach (25 km przed Podhajcami) i w Monasterzyskach (25 km za Podhajcami, w kierunku na Buczacz).

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy kwaterunku, musi ten fakt zgłosić do mnie najpóźniej do połowy VIII 2017.

Płacić za pobyt będzie trzeba we własnym zakresie w UAH, PLN, USD albo EUR. Wg kursu wymiany walut z połowy VII 2017, za 1 PLN w kantorze po przekroczeniu granicy otrzymywałem 6,85 UAH.

Osobom zainteresowanym dialogiem polsko - ukraińskim polecam kwaterunek w dobrych warunkach lokalowych w domach prywatnych z węzłem sanitarnym.

Wówczas należność za 2 doby pobytu i żywienie od piątku do niedzieli należy uregulować indywidualnie w dniu przyjazdu do Brzeżan, Podhajec, Starego Miasta czy Białokrynicy, płacąc równowartość 120 zł w USD albo EUR.

KOSZTY UDZIAŁU

Elementy składowe podanych niżej kwot to koszty podróży (prognozowany przebieg do 2000 km), ofiara na III etap prac zabezpieczających Kościół p.w. Świętej Trójcy, intencja mszalna (WP), wynagrodzenie przewodnika i opłaty parkingowe (Lwów), ubezpieczenie od NNW oraz zakup materiałów i usług.

+ 80 DP – opłata (WL)za pobyt w Domu Parafialnym, do uregulowania podczas podróży
+ 120 K – opłata (WP) za kwaterunek i żywienie do uregulowania u gospodarzy pobytuWARUNKI KWALIFIKACJI
1. Podstawowy warunek udziału w akcji, to posiadanie ważnego paszportu.
2. Deklaracje (patrz str. 5) należy przesłać przez Internet albo pocztą do 15 VIII br.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w akcji należy znaleźć na swoje miejsce zmiennika.
Jeśli tak się nie stanie, wpłacona zaliczka 200 zł nie podlega zwrotowi.

do pobrania - >DEKLARACJA UCZESTNICTWA< -

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej ( - ) Ryszard Wiktor Wojciechowski


 © TMZP 2011-2018