szczegóły

start
aktualności
członkowie i sympatycy
historie
forum
kontakt

opublikowano: 02-01-2018

VIII PODHAJECKI OPŁATEK KRESOWY


Gdy minie 2 tygodnie od święta Trzech Króli,
A Podhajce biel śnieżna sennym snem otuli,
W czas kolędy radosny, świątecznej odnowy,
czeka nas PODHAJECKI OPŁATEK KRESOWY.

Już raz drugi w Dziuplinie, na cóż miejsce zmieniać,
Będą śpiewy i tańce, życzenia, wspomnienia,
Integracja Podhajczan, istotna to sprawa,
Nie namyślaj się długo, kierunek Oława.

Wyczupirz się jak człowiek, załóż ancug nowy,
Sztrumki, meszty, krawatkę, kapeluch na głowę,
Fertig, jeszcze spójrz w lustro, a w nim szac chłopaka,
Gościunio, jednym słowem, nie jakiś hulaka.

Włóż w kieszeń parę szóstek i ćmagi połówkę,
A jak cię baba zbeszta, rzuć ślipia na wdówkę,
Bo paniuńcie też będą, mamcie malowane,
Z paniskami i same, harne i zadbane.

Tylko weź się zachowuj, nie będziemy sami,
Bo ksiądz Andrzej z Podhajec też się przecież zjawi,
A gdy wrócisz nad ranem, daj swej dziuni pyska,
bywaj, daj Boże zdrowie i… do zobaczyska!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PODHAJECKIEJ i RADA SOŁECKA WSI DZIUPLINA
zapraszają w sobotę, 20 stycznia 2018 roku na godz. 15.00 do świetlicy wiejskiej w Dziuplinie
na VIII PODHAJECKI OPŁATEK KRESOWYIdentycznie jak przed rokiem prologiem do spotkania w Dziuplinie będzie msza św. w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Miłoszycach, która rozpocznie się o godz. 14.00.

Natomiast spotkanie opłatkowe rozpoczniemy tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń.

Następnie skonsumujemy obiad przygotowany podobnie jak przekąski zimne i gorące przez panie z Rady Sołeckiej.

Ważnymi akcentami spotkania będą wspólne kolędowanie, śpiewanie piosenek kresowych i biesiadnych oraz zabawa taneczna.

Zachęcam do kontaktu z najstarszymi uczestnikami opłatka, którzy w pamięci zachowali wspomnienia świąteczne z powiatu podhajeckiego w jego granicach sprzed 17 IX 1939.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 60 zł od osoby.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zgłoszenia imienne w terminie do 20 XII br.
oraz o dokonanie do 31 XII 2017 wpłat, które będą przyjmować :

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej Ryszard Wiktor Wojciechowski,

792 043 660 i rwswojciechowski@wp.pl

Pełnomocnik Rady Sołeckiej, propagator polskiego dziedzictwa Ziemi Podhajeckiej Julian Kozłowski,

605 737 575 i j.kozlowski@izopanel.pl

Dodatkowe informacje:
Dziuplina to licząca 350 mieszkańców wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gm. Jelcz-Laskowice.
Podhajecki Opłatek Kresowy po raz drugi „wyjeżdża” poza Oławę, ale do „Samych Swoich”, ponieważ
w 1945 r. wygnańczy los skierował do Dziupliny byłych mieszkańców miasteczek Podhajce i Wiśniowczyk.
Świetlica w Dziuplinie mieści się przy ul. Głównej, dysponuje salą na 80 osób, sceną, kuchnią i zapleczem sanitarnym.
Zgodnie z tradycją lat minionych w naszym opłatku mogą wziąć udział osoby nie związane z Podhajcami, ale odnoszące się z szacunkiem do Kresów Wschodnich, a Podola w szczególności.

Osobom, które dojadą do Oławy środkami komunikacji zbiorowej TMZP po wcześniejszym zgłoszeniu możemy zarezerwować hotel w Oławie i zorganizować przewóz do Dziupliny i z powrotem w cenie biletów PKS.

Przybliżone odległości od Dziupliny:

Miłoszyce 3 km, Jelcz-Laskowice 7 km, Oława 18 km, Wrocław z kierunku Stadionu Olimpijskiego 21 km,
Oleśnica 24 km, Brzeg 32 km, Namysłów 38 km i Opole 75 km


 © TMZP 2011-2018